Project Description

Ne kemi në dispozicion një zgjidhje të madhe të zgjidhjeve për dyshemet e brendshme dhe të jashtme të shtëpisë tuaj.

Shumë prej gresi prej gresi prej porcelani, materiali më rezistent dhe i dukshem qeramik, me të cilin krijohen mjedise klasike ose më moderne, por gjithmonë në përputhje me tendencat e fundit të dizajnit.

Zgjidhje moderne dhe rezistente, të tilla si gresi prej porcelani të hollë, për të rinovuar hapësirat tuaja pa rrënuar.

Produkte të reja të tilla si gresi prej porcelani tepër të trashë për ekstra, me të cilat mund të krijohen shtigje ose tarraca.