Project Description

Kabinë dushi e hapun ku thelbësore është një dizajn i pastër i cili rishkon konceptin e estetikës, ku ndriçimi bëhet elementi kryesor i çdo kabine. Modele të ndryshme, rezultate të ndryshme